Rioolbeheer door Riool EnZo BV

Beoordeling van rioolinspecties en advies bij rioleringsbeheer

Rioolinspecties beoordelen, riooltechnische objecten inspecteren, kolken beheren, ondergrondse infrastructuren beoordelen en adviseren en ondersteunen bij het aanleggen van rioolstelsels. Het behoort allemaal tot de dienstverlening van Riool EnZo BV, een adviesbureau op het gebied van riolering waarbij het waarborgen van de kwaliteit van het riool centraal staat.

Riool EnZo BV werkt onder andere met het softwaresysteem Kikker, dat het digitaal verwerken van revisiegegevens eenvoudig maakt. Meer weten over dit softwaresysteem dat het verwerken van inspectiebestanden snel en overzichtelijk regelt? Neem gerust contact op. Het systeem is bijvoorbeeld ook te gebruiken om maatregel- en vervangingsprogramma’s op te stellen of meerjarenplanningen die rioolbeheer in de toekomst garanderen. Hierbij verliest Rioolenzo uiteraard de financiële aspecten van uw rioolbeheer niet uit het oog!

Riool EnZo op locatie

Riool EnZo op LinkedIN