Beoordelen & Koppelen inspecties

 

Beoordelen Riolen
Om de staat van het rioleringsstelsel te bepalen, is een rioolinspectie noodzakelijk. Het is namelijk niet altijd direct nodig de oude riolering te vervangen. Soms kan deze nog jaren mee na reparatie of renovatie. Tijdens de inspectie kunnen problemen aan het licht komen zoals vervuiling, verzakking, ingroeiende boomwortels of andere beschadigingen. Wij beoordelen deze inspectie conform de NEN 3398 in combinatie met de lokale omgevingsfactoren en de specifieke wensen van de klant. Op basis hiervan kunnen wij:

  • Reparatiemaatregelen toekennen.

  • Renovatiemaatregelen toekennen.

  • Vervangingsmaatregelen toekennen.

  • Vervangingskosten berekenen.

  • Meerjarenplanning opstellen.

  • Input leveren voor gemeentelijke rioleringsplannen.

  • Adviezen verstrekken ten behoeve van integrale afstemming.

  • Heeft u andere technische vragen, bijvoorbeeld over de infrastructuur, zowel bovengronds als ondergronds? Stel ze gerust. Wij zijn via onze divisie Wegen EnZo BV (www.wegenenzo.nl) namelijk ook in te schakelen voor groen- & wegbeheer, beheer openbare verlichting & bebordingen en wegmarkeringen.


Koppelen inspectiegegevens
Nadat de rioolinspecties zijn uitgevoerd, komen de resultaten binnen bij de opdrachtgever. Het komt helaas geregeld voor dat de inspectiegegevens afwijken van het beheersysteem vanwege bijvoorbeeld typefouten of afwijkingen cq. aanvullingen t.o.v. de bestaande data. Hierdoor bestaat er een grote kans dat het koppelen van de inspectiedata misloopt. Wij nemen de taak op ons om de rioolinspectie aan te passen en het beheersysteem bij te werken om vervolgens de kostbare rioolinspectie foutloos te kunnen importeren.

Verwerken revisiegegevens
Nieuwbouwplannen en/of aanpassingen aan het rioleringsstelsel dienen verwerkt te worden in het rioleringsbeheersysteem. Veelal blijft dit soort werkzaamheden liggen bij de opdrachtgever vanwege tijdsgebrek. Wij nemen u deze werkzaamheden graag uit handen en ontzorgen u bij het verwerken van revisies.

    


Onze klanten: