Overige Activiteiten

 


  Detachering
  Riool EnZo BV staat officieel bij het KvK geregistreerd als zijnde detacheringsbureau. Dus mocht u op zoek zijn naar branche gerelateerde ondersteuning van arbeidskracht voor één dag in de week of meer, staan wij u hiervoor graag ter beschikking.


  Landmeetkundige & Inventarisatiewerkzaamheden
  Door middel van ons eigen GPS Rover Station zijn wij in staat om de exacte ligging van uw rioleringsstelsel conform de X, Y, Z coördinaten van het rijksdriehoekstelsel te bepalen. Zo brengen wij uw putdeksels, overstorten en andere bijzondere voorzieningen in kaart. Ook voor het inmeten van groenvlakken, groenelementen, bebordingen en andere infrastructurele objecten kunt u bij ons terecht.


  Toezicht- & Directievoering
  Wij ondersteunen de opdrachtgever bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden, reparatiewerkzaamheden en renovatiewerkzaamheden. Tevens zouden wij hiervoor als toezichthouder en/of directievoerder ingeschakeld kunnen worden.


  Wegbeheer
  Onze divisie Wegen EnZo BV is uw onafhankelijke partner voor beheer van uw openbare ruimte, met als specialisme weg- en verkeersmiddelenbeheer (www.wegenenzo.nl).


    


Onze klanten: